آب نارنج تکنفره (ساشه) 10 گرمی کوهک

آب نارنج تکنفره ( ساشه ) 10 گرمی کوهک

نوع ظرف : ساشه تکنفره

نوع بسته بندی : کارتن

تعداد در کارتن : 500 عدد

وزن کارتن : 6 کیلوگرم

توضیحات

آب نارنج تکنفره ( ساشه ) 10 گرمی کوهک

نوع ظرف : ساشه تکنفره

نوع بسته بندی : کارتن

تعداد در کارتن : 500 عدد

وزن کارتن : 6 کیلوگرم