آب نارنج 420 گرمی کوهک ( شیشه )

آب نارنج 420 گرمی کوهک

نوع بسته بندی : شیشه

تعداد در شرینگ : 15 بطری

وزن شرینگ : 11.3 کیلوگرم

توضیحات

آب نارنج 420 گرمی کوهک

نوع بسته بندی : شیشه

تعداد در شرینگ : 15 بطری

وزن شرینگ : 11.3 کیلوگرم